laboratory

San Luigi Gonzaga srl je stavio na raspolaganje neke inovativne ideje koje gledaju daleko naprijed. Sjetite se samo fotonaponskih ćelija integriranih u prozore kuće za zaštitu zgrada i uštede topline i energije ili pametnih guma opremljenih nanosenzorima za praćenje prianjanja na tlo i naprezanja; razgovarajmo o povećanju sigurnosti izvan ABS-a.

I dalje sve snažnije i sigurnije litijeve baterije za električne automobile ili mobitele, nanotehnologije koje mogu naznačiti rok trajanja proizvoda samo promjenom boje, ne računajući nanodijagnostiku u medicini, nanočestice i nanoemulzije, nanoelektronske komponente, nanometričke optičke uređaje, tehnologije prikladne za površinske obrade (keramika i tkanine), nanosenzori, fotokatalitički nanomaterijali.

Korisni resursi

– LINK ZA PODRUČJE ZA PREUZIMANJE

– INSTITUCIONALNE VEZE

-LINK ISTRAŽIVAČKI CENTRI I SVEUČILIŠTA

-LINK INDUSTRIJSKE PROJEKTE I POSLOVNE

Nanotech San Luigi Gonzaga S.r.l.